Redakcja "Poliarchii"

Redaktor naczelny

Zespół Księgarni Akademickiej

Ewa Dąbrowska - korekta językowa artykułów w języku polskim.

Justyna Wójcik - korekta językowa artykułów w języku polskim.

Artur Zwolski - korekta językowa artykułów w języku angielskim.

Typografia, skład i łamanie

ANATTA