Poliarchia

Studencko-doktoranckie czasopismo naukowe Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego

Dynamika współczesnego świata stwarza zarówno wielkie pole do popisu, jak i poważne wyzwanie dla przedstawicieli nauk społecznych i humanistycznych. Nieprzypadkowo pojęcie interdyscyplinarności stało się kluczowe w kontekście badań nad państwem, społeczeństwem i stosunkami międzynarodowymi. Jak najściślejsza współpraca badaczy z różnych dziedzin i dyscyplin naukowych jest koniecznością.

Do niej właśnie odwołuje się nazwa naszego czasopisma, zaczerpnięta z prac Roberta Dahla. Oznacza ona formę ustroju opartą na wieloaspektowym pluralizmie, inkluzywności, wolności słowa i dostępności do różnorodnej informacji. Jest to katalog wartości konstytuujących nasze pismo i towarzyszącą mu interdyscyplinarną współpracę.

Utworzony w 2000 roku Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, jednostka zróżnicowana i obdarzona wielkim potencjałem badawczym, jest naturalnym miejscem do tego rodzaju refleksji. 

Misją czasopisma jest stworzenie forum współpracy i wymiany poglądów w środowisku młodych naukowców prowadzących badania w ramach dyscyplin nauk o polityce i administracji oraz nauk o kulturze i religii, a także dyscyplin pokrewnych. Łamy "Poliarchii" stwarzają możliwość rozwijania się młodych badaczy i przygotowują ich do dalszej kariery naukowej.

Patronat

Informacje ogólne

Pismo ukazuje się nieprzerwanie od 2013 r. Publikuje dwa numery rocznie (półrocznik).

Numer ISSN: 2300-4584.

Numer e-ISSN: 2392-1218.

"Poliarchia" została zarejestrowana w Sądzie Okręgowym w Krakowie na podstawie decyzji z 10 VI 2013 r. Numer rejestracji: 2614.

W "Poliarchii" stosowany jest system zarządzania pracą wydawniczą, oparty na silniku Open Journal Systems

Partner wydawniczy: Księgarnia Akademicka.