Rada Programowa "Poliarchii"

Prof. Ingrid van Biezen, Uniwersytet w Lejdzie
 
Dr Uilleam Blacker, University College London
 
Prof. José María Faraldo Jarillo, Uniwersytet Complutense w Madrycie
 
Dr Ivan Krastev, Instytut Nauk o Człowieku
 
Prof. Michal Kubát, Uniwersytet Karola w Pradze
 
Dr Juraj Marušiak, Słowacka Akademia Nauk
 
Dr Mitrovits Miklós, Węgierska Akademia Nauk
 
Dr Mykoła Riabczuk, Ukraińskie Centrum Badań Kulturologicznych w Kijowie
 
Prof. Bogdan Szlachta, Uniwersytet Jagielloński (Przewodniczący Rady Programowej)
 
Prof. Aleks Szczerbiak, University of Sussex