"Poliarchia" w statystykach

Przyjęte teksty - 2018 r.

Opublikowano 40% złożonych tekstów

Liczba tekstów (numery 1-11)

Artykuły: 58

Recenzje: 1

Sprawozdania: 1

Analizy: 1

Recenzenci (numery 1-11)

Liczba recenzentów: 135

Procent recenzentów zewnętrznych: 92,6% (od numeru 3 - 100%)