Recenzenci "Poliarchii"

Numery z 2021 r.

Publikacja wkrótce

Numery z 2020 r.

Publikacja wkrótce

Numery z 2019 r.

 • dr hab. Marko Babić, Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Stanisław Filipowicz, Uniwersytet Warszawski
 • dr Łukasz Gołota, Uniwersytet Warszawski
 • dr Aleksandra Jarczewska, Uniwersytet Warszawski
 • dr Adam Jaskólski, Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Jan Kulesza prof. UŁ, Uniwersytet Łódzki
 • dr Bartłomiej Łódzki, Uniwersytet Wrocławski
 • dr hab. Paulina Matera, prof. UŁ, Uniwersytet Łódzki
 • dr Ewa Modrzejewska, Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Olga Nadskakuła-Kaczmarczyk, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • dr hab. Izabela Oleksiewicz, Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • dr hab. Krzysztof Polek, prof. UP, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • dr Elżbieta Mikos-Skuza, Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Łukasz Tomasz Sroka, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej
 • dr hab. Grzegorz Studnicki, Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • prof. dr hab. Andrzej Szahaj, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Sławomir Lucjan Szczesio, Uniwersytet Łódzki
 • prof. dr hab. Grażyna Szpor, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Tadeusz Ryszard Szumlicz, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr hab. Zbigniew Zyglewski, prof. Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Numery z 2018 r.

 • dr hab. Joanna Bar, prof. UP, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
 • prof. dr hab. Stanisław Edward Bieleń, Uniwersytet Warszawski
 • dr Karol Bieniek, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie 
 • dr Hanka Błaszkowska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Bartosz Czepil, Uniwersytet Opolski
 • dr Dagmara Głuszek-Szafraniec, Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr hab. Małgorzata Guławska-Gawkowska, Uniwersytet Warszawski
 • dr Wioletta Husar-Poliszuk, Uniwersytet Zielonogórski
 • dr hab. Anna Janiszewska, prof. UŁ, Uniwersytet Łódzki
 • prof. dr hab. Tomasz Jasiński, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Jerzy Kajetanowicz, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
 • dr hab. Joanna Karczewska, prof. UZ, Uniwersytet Zielonogórski
 • dr hab. Maciej Kurcz, prof. UŚ, Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr hab. Agnieszka Liszewska, prof. UŁ, Uniwersytet Łódzki
 • dr hab. Karina Marczuk, Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Przemysław Mikiewicz, Uniwersytet Wrocławski
 • dr hab. Joanna Modrzejewska-Leśniewska, prof. SGH, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Magdalena Nowicka-Franczak, Uniwersytet Łódzki
 • dr Helena Patzer, Polska Akademia Nauk
 • prof. dr hab. Jerzy Poczobut, Uniwersytet Warszawski
 • dr Marcin Pomarański, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr hab. Irena Rysińska, Uniwersytet Warszawski
 • dr Agnieszka Rzepka, Politechnika Lubelska
 • dr Hanna Schreiber, Uniwersytet Warszawski
 • dr Jakub Wódka, Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk
 • dr Anna Zawadzka, Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk
 • prof. dr hab. Robert Zawłocki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Numery z 2017 r.

 • dr Joanna Aleksandrowicz, Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr Andrzej Ancygier, New York University (Berlin)
 • dr Radosław Antonów, Uniwersytet Wrocławski
 • dr hab. Krzysztof Buchowski, prof. UwB, Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Lech Buczek, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • dr Katarzyna Czornik, Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • prof. dr hab. Stanisław Ryszard Domański, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr hab. Radosław Fiedler, prof. UAM, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Józef M. Fiszer, Polska Akademia Nauk
 • dr Aleksandra Gawlikowska-Fyk, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych
 • płk nawig. dr hab. Bogdan Grenda, Akademia Sztuki Wojennej
 • dr hab. Robert Jakimowicz, prof. UEK, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Kuba Jałoszyński, Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
 • dr hab. Magdalena Izabela Kempna-Pieniążek, Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr hab. Aleksandra Maria Kosicka-Pajewska, prof. UAM, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Monika Krukowska, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Magdalena Krysińska-Kałużna, Uniwersytet Warszawski
 • dr Piotr Kubiak, Instytut Zachodni im. Zygmunta Wojciechowskiego
 • dr Katarzyna Leśniewska-Napierała, Uniwersytet Łódzki
 • dr hab. Maciej Kurcz, prof. UŚ, Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr Mariusz Menz, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr hab. Beata Molo, prof. KA, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
 • prof. dr hab. Grzegorz Motyka, Polska Akademia Nauk
 • dr inż. Maciej Milczanowski, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • dr hab. inż. Tomasz Motowidlak, prof. UŁ, Uniwersytet Łódzki
 • dr Witold Ostant, Akademii Sztuki Wojennej
 • dr Justyna Pilarska, Uniwersytet Wrocławski
 • prof. dr hab. inż. Jan Popczyk, Politechnika Śląska
 • prof. dr hab. Aleksander Posern-Zieliński
 • prof. dr hab. Marek Kazimierz Ratajczak, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr hab. Tomasz Stępniewski, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • dr inż. Radosław Szczerbowski, Politechnika Poznańska
 • dr hab. Agnieszka Szpak, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr hab. Stanisław Szukalski, Uniwersytet Łódzki
 • dr Mikołaj Tomaszyk, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Agnieszka Walecka-Rynduch, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • dr Ewelina Waśko-Owsiejczuk, Uniwersytet w Białymstoku
 • płk dr inż. Adam Wetoszka, Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych
 • prof. dr hab. Andrzej Zakrzewski, Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Jerzy Zajadło, Uniwersytet Gdański

Numery z 2016 r.

 • dr Olgierd Annusewicz, Uniwersytet Warszawski
 • dr Łukasz Czajka, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Marek Dziekan, Uniwersytet Łódzki
 • dr hab. Radosław Fiedler, prof. UAM, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr hab. Bogdan Góralczyk, prof. UW, Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Jerzy Grzybowski, Uniwersytet Warszawski
 • dr Tomasz Kamiński, Uniwersytet Łódzki
 • dr hab. Maciej Krotofil, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr hab. Krzysztof Krysieniel, Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Wydział Zamiejscowy w Chorzowie 
 • dr hab. Ewa Kujawska-Lis, prof. UWM, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • dr hab. Maciej Kurcz, Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr hab. Agata S. Nalborczyk, Uniwersytet Warszawski
 • dr Barbara Namysłowska-Gabrysiak, Uniwersytet Warszawski
 • dr Grzegorz Nycz, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • dr hab. Małgorzata Pietrasiak prof. UŁ, Uniwersytet Łódzki
 • dr hab. Dorota Piontek, prof. UAM, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Sergiusz Prokurat, Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie
 • dr Mariusz Ruszel, Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • dr hab. inż. Adam Szurlej, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • dr Łukasz Wieczorek, Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Maciej Ząbek, prof. UW, Uniwersytet Warszawski
 • dr Marinko Zekić, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Numery z 2015 r.

 • dr Anna Bysiecka-Maciaszek, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • prof. dr hab. Piotr Paweł Chruszczewski, Polska Akademia Nauk
 • dr Katarzyna Czornik, Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • prof. dr hab. Marek Dziekan, Uniwersytet Łódzki
 • dr Katarzyna Górak-Sosnowska, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Janusz Grygieńć, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Marta Kightley, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Marcin Kilanowski, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Gosia Klatt, The University of Melbourne
 • dr Nicolas Levi, Polska Akademia Nauk
 • dr Marek Madej, Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Filip Pierzchalski, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • dr Ewelina Podgajna, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Jacek M. Raubo, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Grzegorz Rdzanek, Uniwersytet Wrocławski
 • dr Artur Rosiak, Wyższa Szkoła Handlowa w Piotrkowie Trybunalskim
 • dr Marcin Sarnek, Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr hab. Tomasz Sikorski, prof. US, Uniwersytet Szczeciński
 • dr hab. Mieczysław Sprengel, prof. UAM, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Agnieszka Szpak, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Przemysław Wilk, Uniwersytet Opolski
 • dr hab. Maciej Ząbek, prof. UW, Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Radosław Zenderowski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Numery z 2014 r.

 • dr Paweł Antkowiak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Łukasz Arendt, Uniwersytet Łódzki
 • dr Grzegorz Balawajder, Uniwersytet Opolski
 • dr Sławomir Czech, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Katarzyna Czornik, Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr Paweł Frankowski, Uniwersytet Jagielloński
 • dr Dorota Golańska, Uniwersytet Łódzki
 • dr Michał Jacuński, Uniwersytet Wrocławski
 • dr hab. Krzysztof Jasiecki, Polska Akademia Nauk
 • dr Paweł Kaczmarczyk, Uniwersytet Warszawski
 • dr Katarzyna Kącka, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Tomasz Klin, Uniwersytet Wrocławski
 • dr Katarzyna Krzywicka, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Michał Łuszczuk, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Adam Płoszaj, Uniwersytet Warszawski
 • dr Andrzej Polus, Uniwersytet Wrocławski
 • dr Patrycja Matusz-Protasiewicz, Uniwersytet Wrocławski
 • dr Piotr Okulewicz, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Jan Pilżys, Uniwersytet Szczeciński
 • dr Remigiusz Rosicki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Anna Rytel-Warzocha, Uniwersytet Gdański
 • dr Marek Sioma, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Michał Stelmach, Uniwersytet Łódzki
 • dr Damian Szacawa, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Łukasz Tolak, Collegium Civitas
 • dr hab. Łukasz Tomczak, Uniwersytet Szczeciński
 • prof. dr hab. Jan Marcin Węsławski, Polska Akademia Nauk
 • dr Andrzej Wawrzusiszyn, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • dr Marta Woźniak, Uniwersytet Łódzki
 • prof. dr hab. Katarzyna Żukrowska, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Recenzenci w 2013 r.

 • dr hab. Aleksander Głogowski, Uniwersytet Jagielloński
 • dr Marcin Grabowski, Uniwersytet Jagielloński
 • dr hab. Artur Gruszczak, prof. UJ, Uniwersytet Jagielloński
 • dr hab. Piotr Kimla, Uniwersytet Jagielloński
 • dr hab. Paweł Laidler, Uniwersytet Jagielloński
 • dr hab. Tomasz Młynarski, Uniwersytet Jagielloński
 • dr Mirosław Natanek, Uniwersytet Jagielloński
 • dr Paweł Ścigaj, Uniwersytet Jagielloński
 • dr Sławomir Wyciślak, Uniwersytet Jagielloński